• Tonje

MANNdag: Stressa?I desember kan vi alle føle oss mer stresset enn vanlig. For de fleste som opplever stress er dette helt håndterbart og forbigående, mens for noen kan stresset ta mer overhånd. Psykologisk stress skjer når du opplever at omgivelsene rundt deg har høyere krav og forventninger enn det du har kapasitet til. Psykologisk stress over en lang periode kan føre til depressive symptomer eller depresjon. Forskere har sett at stressende livssituasjoner kan knyttes til depressive symptomer og depresjon. Det har blitt gjort funn på at mellom 50-80% av personer med depresjon hadde opplevd en større livshendelse tre til seks måneder før de ble deprimerte.


Tror du at du er deprimert? 

Føler du deg nedtrykt eller tungsindig? Eller sur og irritabel? Har du opplevd konsentrasjonsproblemer eller dårlig hukommelse som ikke er vanlig for deg? Sover du veldig mye eller veldig lite? Eller spiser du unormalt mye eller lite? 

20-30 % av befolkningen vil oppleve en depresjon i løpet av livet og det er helt normalt. 


Hva kan du gjøre hvis du tror du begynner å bli deprimert på grunn av stress? 

- Lær deg å kjenne igjen dine faretegn og lær av egne erfaringer. 

- Prøv å få til minimum en sosial aktivitet i uka. 

- Rør på deg! Å være i fysisk aktivitet gjør underverker.

- Snakk med noen du stoler på om hva du føler. 

- Eller ta kontakt med fastlege eller annet helsepersonell. 

- Husk at følelser ikke er farlige, vi har dem alle sammen! 

- Lag deg en plan for å holde deg i gang. 

- Skriv ned tankene dine og etterpå kan du kaste/brenne/legge bort arket. 


Det er bare du som kan endre dine tankemønstre, men det er ingen skam å snakke med noen eller be om hjelp! 


Håper månedens MANNdag har vært lærerik!


Kilder: 

Norsk Helseinformatikk

Rådet for psykisk helse

© 2019 by MSV Tjenester. 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon