• Tonje

Hva er SMART-mål?


Har du noen nyttårsforsetter? Er det de samme som i fjor? Synes du det er vanskelig å nå målene du så gjerne vil nå? Prøv å skriv målene dine på en SMART måte!


SMART-modellen er en måte å utforme gode og oppnåelige mål for deg selv eller en gruppe.


SMART modellen har fem kriterier for å skape et godt mål.

1. Spesifikt - hva, helt ned på detalj nivå, vil du oppnå?

2. Målbart - utform målet slik at du kan med sikkerhet si hvor du er i løypa med det.

3. Attraktivt - ha en klar formening om hvorfor du vil nå dette målet.

4. Realistisk - har du ressursene og motivasjon til å nå målet?

5. Tidsbestemt - når skal du nå målet ditt?


1. Spesifikt

Vær pressis når du formulerer det du vil oppnå. Det er stor forskjell på:

- Jeg vil bli en utholdende løper, og;

- Jeg vil løpe 10 km sammenhengende innen utgangen av 2019.

Ved å utforme målet ditt som eksempel nummer to vil du faktisk kunne si om du har nådd målet ditt eller ikke.


2. Målbart

I formuleringen må du også få med når du har nådd målet. Hvilke kriterier må være oppfylt for at du skal kunne si: jeg har nådd målet.


3. Attraktivt

Reflekter og ha en klar tanke om hvorfor dette målet er viktig for deg. Hvis du ikke ser vitsen med å nå målet, vil du heller ikke ha motivasjonen som skal til for å legge ned innsatsen som trengs,


4. Realistisk

Har du ressursene som må til? Ressurser kan være alt fra tid til kunnskaper som du trenger for å nå målet. Vær ambisiøs, men også realistisk.


5. Tidsbestemt

En deadline vil gi motivasjon og noe å se frem til. For hvis du ikke vet når du skal være ferdig hva er vitsen med å begynne?


Hvorfor skal du bruke SMART-modellen til å sette mål?

Vi setter oss alle store og små mål hele tiden, men det betyr ikke at vi når alle målene eller at vi legger så mye jobb ned i å nå dem. Bruk SMART-modellen når du skal sette deg mål du er kjempe motivert til å nå, og som du ser en verdi i.


Har du noen spørsmål ang. SMART-mål, ikke nøl med å ta kontakt!

© 2019 by MSV Tjenester. 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon