• Tonje

5 verktøy for å bli mindre ensom


Ensomhet kan være helseskadelig. Forskning viser at å føle seg ensom kan være like skadlig for kroppen som å røyke 15 sigaretter daglig! (Campaign to end loneliness. (u.å)) Ensomhet og isolasjon øker risikoen for dårligere fysisk og mental helse (Aldring og helse (2017)) og i Norge rapporterer 16% av befolkningen at hen er ensom (Helsenorge (2018)).


Hvorfor er du ensom?

Ta å sett deg ned å finn ut hvorfor du føler deg ensom. Er det fordi du ikke har noen nære venner, eller at du ikke føler deg hørt? Sett deg ned å skriv ned på et ark alle tankene du har rundt din egen ensomhet. Hva du gjør med arket etterpå er helt opp til deg. Spar på det eller kast det.


Bruk sosiale medier.

Selvom det høres litt kunstig ut å være sosial på nett, vil du kunne oppleve en form for tilhøringhet også med mennesker du snakker med på sosiale medier, forum og lignende. Men sosiale medier kan ikke erstatte sosiale interaksjoner i "virkeligheten"


Endre måten du tenker på.

Ved å endre tankemønsteret vårt og prøve å ikke falle i negative tankemønstre kan ha innvirkning på hvor ensom du føler deg. Kurs som Kurs i mestring av belastning (KiB) og kognetiv atferdsterapi kan hjelpe deg på veien.


La ikke frykten stå i veien.

Ikke la frykt stå i veien for deg for å skape nye relasjoner. Gi deg selv et lite mentalt spark bak, og ta kontakt med gamle eller nye relasjoner. Mest sannsynlig vil alle du snakker med synes det er veldig koslig at du tar kontakt.


Nye bekjentskaper.

Ta opp en gammel eller ny hobby, bli involvert i frivilligarbeid eller be med deg en kollega ut på middag. Dette kan være en av de mest effektive tingene du kan gjøre for å bekjempe din egen ensomhet.
Kilder

Aldring og helse. (2017) Ensomhet kan være helseskadelig. Hentet fra: https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/ensomhet-kan-være-helseskadelig/


Campaign to end loneliness. (u.å) Threat to health. Hentet fra: https://www.campaigntoendloneliness.org/threat-to-health/


Emily Reynolds, The Guardian. (2018) Syv måter å takle ensomhet. Hentet fra: https://www.startsiden.no/nettliv/2018/10/26/195445986/syv-mater-takle-ensomhet


Helsenorge. (2018) Isolasjon og ensomhet. Hentet fra: https://helsenorge.no/psykisk-helse/isolasjon-og-ensomhet


Mind. (2016) How to cope with loneliness. Hentet fra: https://www.mind.org.uk/information-support/tips-for-everyday-living/loneliness/#.XIe47y2DpQK© 2019 by MSV Tjenester. 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon